Bahagian Ekonomi & Pembangunan Industri

Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)
Wisma Sawit,
Lot 6, SS 6, Jalan Perbandaran,
47301 Kelana Jaya, Selangor Darul Ehsan.

Nama pegawai untuk dihubungi :
Siti Suziyana Mohd Omar : suziyana@mpob.gov.my / 03-7802 2820
Rohidayati Sukhaila : rohidayati@mpob.gov.my / 03-78022991
Faks : +603-7803 2323