Friday, Nov 27 2020 

PENGUMUMAN
Ulasan Umum Cadangan Menguatkuasa Perintah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Ses) [RM5.00] Tahun 2020:
  1. Pelawaan Ulasan Umum (Klik di sini)
  2. Borang Ulasan Umum (Klik di sini)
  3. Draf Perintah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Ses) 2020 (Klik di sini)

 

PENYATA BULANAN KILANG BUAH - MPOB (EL) MF 4
Nombor Lesen
Password
 

 

PERINGATAN BAYARAN SES
'PEMBAYARAN SES HENDAKLAH DIBUAT SEBELUM 28 HARIBULAN SETIAP BULAN BAGI MENGELAK TINDAKAN PENGUATKUASAAN DIKENAKAN'
Di bawah Seksyen 35(4), berbunyi;
"Seseorang yang tidak atau enggan membayar atau membayar sebahagian atau lewat membayar dalam tempoh yang ditetapkan apa-apa ses yang dibawah seksyen ini adalah melakukan kesalahan dan apabila disabitkan; boleh didenda tidak melebihi sepuluh kali amaun ses yang kena dibayar atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya"
"Sila abaikan peringatan ini sekiranya anda telah menjelaskan bayaran ses dalam tempoh masa yang ditetapkan. Terima Kasih."