Sunday, Feb 28 2021 

PENGUMUMAN
Penguatkuasaan Perintah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Ses) (Pindaan) 2021 Ke Atas Pemegang Lesen Kategori Kilang Buah Kelapa Sawit (MF) dan Kilang Pelumat Isirung Sawit (CF). Klik Disini

 

PENYATA BULANAN KILANG BUAH - MPOB (EL) MF 4
Nombor Lesen
Password
 

 

PERINGATAN BAYARAN SES
'PEMBAYARAN SES HENDAKLAH DIBUAT SEBELUM 28 HARIBULAN SETIAP BULAN BAGI MENGELAK TINDAKAN PENGUATKUASAAN DIKENAKAN'
Di bawah Seksyen 35(4), berbunyi;
"Seseorang yang tidak atau enggan membayar atau membayar sebahagian atau lewat membayar dalam tempoh yang ditetapkan apa-apa ses yang dibawah seksyen ini adalah melakukan kesalahan dan apabila disabitkan; boleh didenda tidak melebihi sepuluh kali amaun ses yang kena dibayar atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya"
"Sila abaikan peringatan ini sekiranya anda telah menjelaskan bayaran ses dalam tempoh masa yang ditetapkan. Terima Kasih."