Friday, Nov 27 2020 

PENGUMUMAN
Ulasan Umum Cadangan Menguatkuasa Perintah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Ses) [RM5.00] Tahun 2020:
  1. Pelawaan Ulasan Umum (Klik di sini)
  2. Borang Ulasan Umum (Klik di sini)
  3. Draf Perintah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Ses) 2020 (Klik di sini)

 

PENYATA BULANAN KILANG OLEOKIMIA - MPOB (EL) CM 4

Nombor Lesen
Password
 

Pengumuman:

Bagi kategori kilang Biodiesel, sila klik pada Biodiesel di laman utama e-Kilang untuk melapor penyata bulanan. Sebarang masalah untuk mengakses Penyata Bulanan e-Biodiesel, sila hubungi Siti Suziyana Omar : +603-7802 2820 (suziyana.mpob.gov.my) Aziana Binti Misnan : +603-7802 2955 (aziana.misnan@mpob.gov.my)