Sunday, Feb 28 2021 

PENGUMUMAN
Penguatkuasaan Perintah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Ses) (Pindaan) 2021 Ke Atas Pemegang Lesen Kategori Kilang Buah Kelapa Sawit (MF) dan Kilang Pelumat Isirung Sawit (CF). Klik Disini

 

PENYATA BULANAN KILANG OLEOKIMIA - MPOB (EL) CM 4

Nombor Lesen
Password
 

Pengumuman:

Bagi kategori kilang Biodiesel, sila klik pada Biodiesel di laman utama e-Kilang untuk melapor penyata bulanan. Sebarang masalah untuk mengakses Penyata Bulanan e-Biodiesel, sila hubungi Siti Suziyana Omar : +603-7802 2820 (suziyana.mpob.gov.my) Aziana Binti Misnan : +603-7802 2955 (aziana.misnan@mpob.gov.my)